Γλοίωση του εγκεφάλου: τι είναι αυτό; Συμπτώματα, εστίες ασθένειας και πρόγνωση της ζωής του ασθενούς

1. Επιλογές για την ανάπτυξη νευρογλοίας 2. Αιτίες 3. Κλινικές εκδηλώσεις 4. Διάγνωση 5. Θεραπεία

Λόγω της λειτουργικής ικανότητας των γλοιακών κυττάρων να διαιρούνται, η νευρωνική βλάβη είναι γεμάτη με στοιχεία της νευρογλοίας. Μια τέτοια υποκατάσταση είναι προστατευτική. Παρά το γεγονός ότι τα γλοιοκύτταρα δεν μπορούν να δημιουργήσουν και να διεγείρουν νευρικές παρορμήσεις, αναλαμβάνουν ορισμένες από τις λειτουργίες των νεκρών κυττάρων και εμποδίζουν την εξάπλωση της παθολογικής διαδικασίας σε υγιείς ιστούς.

Ο θάνατος του νευρώνα είναι μια φυσική αναπόφευκτη διαδικασία. Πιστεύεται ότι σε ένα υγιές άτομο για 10 χρόνια ζωής το 4% των νευρικών κυττάρων υφίσταται νευροεκφυλισμό. Επομένως, η γλοίωση του εγκεφάλου είναι μια φυσιολογική διαδικασία γήρανσης. Ωστόσο, οι μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις γλοιοκυττάρων σε οποιαδήποτε ηλικία, συμπεριλαμβανομένου του παιδιού, οδηγούν σε μεταβολές στις μεταβολικές διεργασίες και σε μείωση της αποτελεσματικότητας του εγκεφάλου. Τέτοιες συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές και έχουν σοβαρές συνέπειες.

Για τον μαθηματικό υπολογισμό των βλαβών της γλοίας χρησιμοποιώντας την αναλογία του αριθμού των νευρώνων και των γλοιοκυττάρων ανά μονάδα όγκου. Η κανονική αναλογία νευρικών κυττάρων / γλυκοκυττάρων είναι 1: 8-10.

Υπάρχει μια ιδέα, το αντίθετο της γλοίας - «γλοιοκυτταροπενία». Αυτή είναι μια αντίδραση γλοίας, που εκδηλώνεται με μείωση του αριθμού των γλοιοκυττάρων. Μια τέτοια κατάσταση έχει μερικές φορές όχι λιγότερο σοβαρές συνέπειες, ιδιαίτερα τις συγγενείς μορφές της. Υπάρχει μια θεωρία ότι η γλοιοκυτταροπενία είναι η αιτία της καθυστερημένης νευροψυχικής ανάπτυξης ενός παιδιού.

Παραλλαγές ανάπτυξης νευρογλοίας

Οι εστίες της γλοίας μπορούν να είναι μονές ή πολλαπλές, οι οποίες είναι διάχυτα διάσπαρτες σε όλους τους ιστούς του εγκεφάλου, τόσο σε γκρίζα όσο και σε λευκή ύλη. Αυτό καθορίζεται από την υποκείμενη ασθένεια που προκάλεσε την αντικατάσταση των χαλασμένων κυττάρων με νευρογλία. Ταυτόχρονα, ο γλοιοειδής ιστός αντικαθιστά διάφορες οστικές εγκεφαλικές αλλοιώσεις. Η ανάπτυξη της γλυκόζης μπορεί να είναι:

 • Isomorphic (όταν γλάσια μεγαλώνει παραγγέλθηκε)?
 • Ανισομορφικές (οι ίνες νευρογλίου έχουν χαοτική διάταξη).
 • Ινογενείς (οι διεργασίες των γλοιοκυττάρων είναι δομημένες περισσότερο από το σώμα τους).

Οι τύποι γλοίας του εγκεφάλου διαφέρουν επίσης ανάλογα με τον εντοπισμό των εστιών. Από αυτή την άποψη, εκπέμπουν γλοιακές υποκαταστάσεις:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατό να γίνει διάκριση μεταξύ σαφούς εντοπισμού εστιών νευρογλοίας με περιορισμένες διεργασίες (για παράδειγμα, στο δεξί άνω βρεγματικό λοβό ή στην αριστερή μεσαία κροταφική γύρου).

Η εγκεφαλική γλοίωση μπορεί να είναι με μια κυρίαρχη αύξηση του αριθμού των αστροκυττάρων (αστρογλοία) ή των ολιγοδενδροκυττάρων (ολιγοδενδρογλοίωση).

Λόγοι

Η γλοίωση του εγκεφάλου δεν θεωρείται ανεξάρτητη ασθένεια. Είναι μια μορφολογική εκδήλωση μιας σειράς παθολογικών καταστάσεων με διαφορετική γένεση. Η εμφάνισή της προκαλείται τόσο από συγγενείς όσο και από επίκτητες αιτίες:

Οι συστηματικές κυρίως μη εγκεφαλικές διεργασίες (για παράδειγμα, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια) μπορούν επίσης να προκαλέσουν την ανάπτυξη της γλοίας του εγκεφάλου.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο σχηματισμός φώκιας γλοίας μπορεί να θεωρηθεί ως συνέπεια των υποκείμενων νευρωνικών μηχανισμών θανάτου (υποξικός χαρακτήρας, ως αποτέλεσμα αυτοάνοσης βλάβης, προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος).

Ο κύριος σκοπός των γλοιοκυττάρων είναι να παράσχουν στον νευρώνα το βέλτιστο περιβάλλον για τη λειτουργία του. Ωστόσο, οι μεταβολές στην ισορροπία του νευρογλοίας μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός αριθμού παθολογικών καταστάσεων.

Κλινικές εκδηλώσεις

Η νευρογλοία δεν είναι ασθένεια, επομένως δεν μπορούν να εντοπιστούν τα ειδικά συμπτώματα που χαρακτηρίζουν αυτή. Η κύρια νευρολογική ανεπάρκεια εξαρτάται από την αιτία της ανάπτυξης της γλοίας και τον εντοπισμό των παθολογικών πυρκαγιών. Επιπλέον, το μέγεθος της νευρογλοίας επηρεάζει την κλινική.

Σημάδια νευρογλοίας προκαλούν την πρωταρχική ασθένεια που προκάλεσε το θάνατο των νευρώνων.

Συχνά, η γλοίωση προχωράει λανθάνουσα (η κλινική εικόνα είναι κρυμμένη) ή ασυμπτωματική (χωρίς σημεία). Σε αυτή την περίπτωση, η ανίχνευσή του είναι ένα διαγνωστικό εύρημα κατά τη διάρκεια της νευροαπεικόνισης (MRI), και η πρόγνωση αυτής της κατάστασης είναι ευνοϊκή.

Πιο συχνά, οι μικρές εστίες γλοίας άγνωστης γένεσης εκδηλώνονται:

 • Πονοκέφαλοι.
 • Αστάθεια στην πίεση του αίματος.
 • Γενική αδυναμία.
 • Κόπωση.
 • Μειωμένη προσοχή και μνήμη.
 • Ζάλη και αβεβαιότητα.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι μαζικές εστίες της γλοίας μπορούν να λειτουργήσουν ως επιληπτικό νευρικό σύστημα ικανό να εκκενωθεί με την εκδήλωση μερικών ή γενικευμένων παροξυσμών. Από αυτή την άποψη, τα γλοιώματα συχνά θεωρούνται ως το μορφολογικό υπόστρωμα τοπικά προκαλούμενης επιληψίας. Ωστόσο, η έρευνα του τελευταίου εξηγεί κάπως διαφορετικά ποια είναι η γλοίωση. Διαπιστώθηκε ότι όσο πιο έντονος είναι ο πολλαπλασιασμός των γλοιοκυττάρων στη ζώνη της επιδραστικότητας, τόσο η ηπιότερη είναι η ασθένεια. Επομένως, επιβεβαιώνεται από την πρόταση ότι η ζώνη πολλαπλασιασμού των γλοιοκυττάρων δεν είναι παθολογική εστία, αλλά είναι προσαρμοστική προστατευτική αντίδραση.

Διαγνωστικά

Η μέθοδος ανίχνευσης της γλοίας του εγκεφάλου είναι η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού και η εξέταση αυτοψίας του εγκεφάλου. Αυτοί οι τύποι διαγνωστικών καθιστούν δυνατή την αξιόπιστη εξέταση των εστιών της γλοίας - για να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα του μεγέθους και του εντοπισμού τους, επιπροσθέτως των υποτιθέμενων αιτιών της εξέλιξης της διαδικασίας (για παράδειγμα, γλοίωση του σωστού βρεγματικού λοβού της αγγειακής γένεσης).

Η μαγνητική τομογραφία εντοπίζει συχνότερα συστάδες νευρογλοιακών κυττάρων κοντά στις κοιλίες (περιφεριακή νευρογλοία) και πάνω από το σημείο της παρεγκεφαλίδας (υπερτασική νευρογλοία).

Μια ιστολογική ανάλυση των μακροσκοπικών και μικροσκοπικών παρασκευασμάτων του εγκεφάλου, που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της αυτοψίας, θα αποκαλύψει λεπτομερώς την παραλλαγή της αντίδρασης glioz και θα υπολογίσει τον δείκτη νευρογλοίας. Ωστόσο, οι επιστήμονες σημειώνουν συχνά μια σαφή διάσταση αυτών των μεθόδων. Οι εντοπισμένες εστίες της γλοίας στη MRI δεν έχουν μορφολογικό ισοδύναμο. Αντίθετα, ο μετασχηματισμός του σήματος MR, που υποδεικνύει την παρουσία της γλοίας, απουσιάζει σε εκείνες τις περιοχές όπου ανιχνεύθηκε ιστολογικά.

Σε ένα παιδί του πρώτου έτους ζωής, είναι δυνατή η διάγνωση των ζωνών νευρογλοίας χρησιμοποιώντας νευροσυνθετική.

Η κληρονομική γλοίωση του εγκεφάλου (που σχηματίζεται ως αποτέλεσμα της γενετικά καθορισμένης παθολογίας) στο έμβρυο μπορεί να θεωρηθεί ότι ξεκινά από τις 18-20 εβδομάδες κύησης με βάση τα αποτελέσματα της αμνιοκέντησης διάτρησης.

Θεραπεία

Οι γλυτολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο δεν υπόκεινται στην αντίστροφη εξέλιξη, καθώς αποτελούν αντισταθμιστικό μηχανισμό ανάκτησης με τον οποίο ο εγκέφαλος αντιδρά με το θάνατο των δικών του νευρώνων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να θεραπεύεται ο ασθενής με τις κλινικές εκδηλώσεις του πολλαπλασιασμού των γλοιακών ιστών. Η θεραπεία της γλοίας πρέπει να κατευθύνεται στη ρίζα που οδήγησε στην ανάπτυξη κυττάρων γλοίας.

Είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί όχι η ίδια η γλοίωση, αλλά οι λόγοι για την εμφάνισή της.

Η πρόληψη της ανάπτυξης του ιστού της γλοίας μειώνεται στην πρόληψη της ανάπτυξης ασθενειών που την προκαλούν, του σωστού τρόπου ζωής, του προγραμματισμού της εγκυμοσύνης.

Οι γλυκολογικές αλλαγές είναι μια φυσιολογική αντίδραση του εγκεφάλου στην επίδραση των βλαβερών παραγόντων και έχουν αντισταθμιστικό και προστατευτικό χαρακτήρα, με στόχο την αποκατάσταση χαμένων λειτουργιών. Ωστόσο, η ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας των γλοιοκυττάρων είναι ικανή να σχηματίσει μη ειδικά νευρολογικά συμπτώματα, τα οποία επιδεινώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τέτοια κράτη με πλήρη και έγκαιρο τρόπο.

Τι είναι η γλοίωση του εγκεφάλου;

Η γλοίωση του εγκεφάλου είναι μια δευτερογενής ασθένεια, συνέπεια οποιασδήποτε από τις διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η θεραπεία της είναι δύσκολη ή μάλλον αδύνατη, αφού η αντικατάσταση των νευρικών κυττάρων με βοηθητικά κύτταρα είναι μη αναστρέψιμη. Ωστόσο, για να σταματήσει η ανάπτυξη αυτής της εκπαίδευσης ή για να αποφευχθεί είναι αρκετά πιθανό.

Κλινική εικόνα

Το κεντρικό νευρικό σύστημα περιλαμβάνει τρεις τύπους κυττάρων:

 • νευρώνες - λειτουργικά κύτταρα που εκτελούν μετάδοση σήματος.
 • ependyma - τα κύτταρα που φέρουν τις κοιλίες του εγκεφάλου, αποτελούν επίσης το κεντρικό κανάλι του νωτιαίου μυελού.
 • νευρογλία είναι βοηθητικά κύτταρα που παρέχουν μεταβολικές διεργασίες: τροφικές, υποστηρικτικές, εκκριτικές και άλλες λειτουργίες. Τα νευρογλία είναι 10-15 φορές μικρότερα από τους νευρώνες, ο αριθμός τους υπερβαίνει τον αριθμό των νευρικών κυττάρων κατά 10-50 φορές και αποτελεί περίπου το 40% της μάζας.

Όταν ο λειτουργικός νευρικός ιστός είναι κατεστραμμένος, ο τόπος των νεκρών νευρώνων είναι το επίκεντρο, που καταλαμβάνεται από τη νευρογλία. Μια τέτοια υποκατάσταση εξασφαλίζει τη ροή των μεταβολικών διεργασιών ακόμη και στην περίπτωση του θανάτου των νευρικών κυττάρων. Το Glia αποτελεί ένα είδος ουλώδους ιστού.

Η εμφάνισή τους είναι σαφώς δευτερεύουσα, καθώς ο κυτταρικός θάνατος έχει ήδη συμβεί, η εστίαση της γλοίας δείχνει μόνο τη θέση της βλάβης. Η θεραπεία είναι αδύνατη.

Η διαδικασία της πλήρωσης των γλοίων δεν μπορεί να ονομαστεί καταστροφική, ανεξάρτητα από τον λόγο. Οι εστίες βλάβης των νευρώνων στη λευκή ύλη δεν μπορούν να παραμείνουν άδειες, επειδή τότε διαταράσσεται η μεταβολική διαδικασία στον εγκέφαλο.

Το Glia, γεμίζοντας το χώρο, παρέχει τις κανονικές μεταβολικές διεργασίες, αλλά τα κύτταρα δεν μπορούν να εκτελούν νευρορυθμιστικές λειτουργίες.

Ποικιλίες γλοίας

Οι νευρωνικές βλάβες οδηγούν σε επιδείνωση της λειτουργικότητας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Δεν είναι δυνατόν να τα θεραπεύσουμε, όπως ήδη αναφέρθηκε, αφού είναι αδύνατο να αποκατασταθεί ο νεκρός νευρικός ιστός. Είναι επίσης απαράδεκτο να αφαιρεθεί το κέντρο της συσσώρευσης των γλοιών, καθώς εκτελεί λειτουργίες αντικατάστασης.

Κατά κανόνα, η βλάβη έχει μια συγκεκριμένη περιοχή εντοπισμού - την εστίαση, αν και όχι πάντα.

Ανάλογα με τον τόπο συγκέντρωσης και τη μορφή των αλλαγών στην εγκεφαλική γλοίωση μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες ομάδες:

 • Ανισομορφική μορφή - η κυτταρική δομή των γλοίων κυριαρχεί πάνω από τα ινώδη. Η ανάπτυξη είναι χαοτική.
 • Η ινώδης μορφή κυριαρχείται από ινώδη δομή, ενδείκνυνται σημάδια επικράτησης.
 • Διάχυτο - δεν υπάρχουν αλλοιώσεις, οι αλλαγές ιστού παρατηρούνται όχι μόνο στον εγκέφαλο, αλλά και στον νωτιαίο μυελό. Αυτό το πρότυπο είναι χαρακτηριστικό των διάχυτων παθολογικών ασθενειών, για παράδειγμα, της εγκεφαλικής ισχαιμίας. Η θεραπεία, προφανώς, πρέπει να ξεκινήσει με την εξάλειψη της υποκείμενης νόσου.
 • Το Focal - έχει μια σαφώς περιορισμένη περιοχή - το κέντρο. Συνήθως, είναι το αποτέλεσμα της φλεγμονώδους διαδικασίας που οδήγησε στο θάνατο των νευρώνων. Αυτή η θεραπεία είναι άχρηστη.
 • Οι περιφερειακές βλάβες εντοπίζονται κυρίως στην επιφάνεια του εγκεφάλου, κάτω από το κέλυφος
 • Περιφεριακά - γλοία περιβάλλοντα σκληρυνόμενα αιμοφόρα αγγεία. Τέτοιες αλλαγές παρατηρούνται συχνά στη συστηματική αγγειίτιδα. Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη της νόσου, είναι απαραίτητο να θεραπευθεί πρώτα η σκλήρυνση.
 • Υποεξέλιδο - η βλάβη εντοπίζεται στην υποεπενδυμία - στην κοιλία του εγκεφάλου.

Οι διαστάσεις της γλοίας είναι φυσικές και μετρήσιμες. Είναι ίση με την αύξηση των κυττάρων νευρογλοίας σε σχέση με τον αριθμό των νευρώνων με φυσιολογική δράση ανά μονάδα όγκου. Όσο μεγαλύτερη είναι η αλλοίωση και όσο λιγότερο εντοπιστεί, τόσο πιο δύσκολο είναι το έργο του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Συμπτώματα της ασθένειας

Η γλοίωση του εγκεφάλου, που δεν αποτελεί χωριστή νόσο, δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συμπτώματα. Όλες οι διαταραχές που σχετίζονται με διαταραχές στην εργασία του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι εγγενείς σε πολλές άλλες ασθένειες.

Επιπλέον, εάν η γλοίωση δεν συσχετίζεται με νευρολογική ασθένεια, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, δεν υπάρχουν καθόλου συμπτώματα. Διάγνωση τυχαία, μαζί με την κύρια ασθένεια.

Τα αίτια της νόσου μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά η εκδήλωση, εάν υπάρχει, είναι περίπου η ίδια:

 • οι επίμονοι πονοκέφαλοι, η θεραπεία με πρότυπες, ανακουφιστικές σπασμούς φαρμάκων δεν έχει καμία επίδραση.
 • οι σταγόνες της αρτηριακής πίεσης δεν είναι συγκεκριμένες.
 • διαρκής ζάλη, γενική αδυναμία ή υπερβολική κόπωση. Οι αιτίες της πάθησης μπορεί να είναι διαφορετικές, αλλά εν μέσω της επιδείνωσης της μνήμης θα πρέπει να είναι μια ανησυχία.
 • επιδείνωση του συντονισμού των κινήσεων. Η αιτία του συμπτώματος σχετίζεται με την αντικατάσταση του κατεστραμμένου νευρικού ιστού από γλοία και, κατά συνέπεια, με κακή μετάδοση σήματος.
 • μειωμένη μνήμη, σημαντική μείωση των λειτουργιών της μνήμης. Ο λόγος είναι ο ίδιος - έλλειψη λειτουργικού νευρικού ιστού. Η θεραπεία σε αυτή την περίπτωση είναι άχρηστη.

Μερικές φορές η ασθένεια προκαλεί επιληπτικές κρίσεις. Κατά κανόνα, η αιτία είναι μια μεγάλη εστία.

Διαφορετικά, η ασθένεια εκδηλώνεται σε μικρά παιδιά. Ο λόγος για την αντικατάσταση του νευρικού ιστού από γλοία σχετίζεται με οποιεσδήποτε συγγενείς ανωμαλίες. Δηλαδή, πρώτα, ως αποτέλεσμα της νόσου, τα νευρικά κύτταρα πεθαίνουν και στη συνέχεια η πληγείσα περιοχή είναι γεμάτη με γλοία.

Για παράδειγμα, η ασθένεια Tay-Sachs, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της γλοίας, εκδηλώνεται σε 4-5 μήνες από τη ζωή ενός παιδιού. Τα συμπτώματα υποδεικνύουν διαταραχές στο έργο του κεντρικού νευρικού συστήματος: παλινδρόμηση της σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης, απώλεια ακοής και όρασης, δυσκολία στην κατάποση, σπασμοί. Οι προβλέψεις σε αυτή την περίπτωση είναι εξαιρετικά απαισιόδοξες και η θεραπεία δεν δίνει αποτελέσματα.

Αυτού του είδους οι συγγενείς ανωμαλίες συνδέονται με διαταραχές του μεταβολισμού του λίπους. Μπορούν να ανιχνευθούν με ανάλυση του αμνιακού υγρού στις 18-20 εβδομάδες κύησης. Εάν εντοπιστεί μια τέτοια παραβίαση στο έμβρυο, συνιστάται η διακοπή της εγκυμοσύνης. Η θεραπεία είναι αδύνατη.

Αιτίες ασθένειας

Οι αιτίες της γλοίας ή μάλλον η αρχική ασθένεια που οδήγησε σε αλλαγές στην ουσία του εγκεφάλου είναι οι εξής:

 • πολλαπλή σκλήρυνση.
 • φυματίωση;
 • εγκεφαλίτιδα.
 • εγκεφαλικών ισχαιμικών ασθενειών.
 • κληρονομικές διαταραχές του μεταβολισμού του λίπους.
 • μολυσματικές ασθένειες που χαρακτηρίζονται από τη δημιουργία ενός φλεγμονώδους νεύρου.
 • τραυματικό εγκεφαλικό τραύμα.

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της θεραπείας της νόσου και της πρόληψης. Φυσικά, είναι αδύνατο να αποκατασταθεί ο νεκρός ιστός του νεύρου, αλλά είναι σημαντικό να αποφευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης και να αντιμετωπιστεί έτσι η ασθένεια.

Διάγνωση και θεραπεία

Διαγνώστε τις παραβιάσεις με επαρκή ακρίβεια μπορεί να απεικονίσει μόνο μαγνητικό συντονισμό.

Η μέθοδος σας επιτρέπει να προσδιορίσετε με σαφήνεια την ποσότητα της αλλαγής και τον εντοπισμό της και, ως εκ τούτου, να διευκρινίσετε ή να προσδιορίσετε τις πραγματικές αιτίες της βλάβης, αφού ο εντοπισμός των εστιών, σε αντίθεση με τα συμπτώματα, είναι συγκεκριμένος.

Είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί η πρωτογενής ασθένεια. Η θεραπεία της γλοίας είναι μόνο μια προειδοποίηση της παθολογικής εξάπλωσης.

 • Για αυτό πρέπει να ακολουθήσετε ορισμένες συστάσεις.
 • Απόρριψη λιπαρών τροφίμων. Η παθολογική κατανομή της γλοίας συνδέεται με τον εξασθενημένο μεταβολισμό του λίπους. Ακόμη και αν δεν υπάρχει τέτοια κληρονομική ασθένεια, αλλά η εστίαση της γλοίας έχει ήδη εμφανιστεί, η υπερβολική κατανάλωση λιπών θα συμβάλει στην ανάπτυξη μη λειτουργικών κυττάρων. Η πλήρης απόρριψη λίπους είναι απαράδεκτη, αλλά ο αριθμός τους πρέπει να είναι ελάχιστος.
 • Ένας υγιής τρόπος ζωής - η τήρηση απλών κανόνων διατροφής και ο τρόπος σωματικής άσκησης μπορούν να αποτρέψουν τις περισσότερες διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος και αλλαγές στις μεταβολικές διαδικασίες.
 • Η τακτική εξέταση μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που προκαλούν γλοίωση.

Η αντικατάσταση των νεκρών κυττάρων με γλοία είναι μια απολύτως φυσική διαδικασία, εξασφαλίζοντας την περαιτέρω εργασία του εγκεφάλου με μη θανατηφόρα τραύματα. Ωστόσο, η ίδια η εμφάνιση των εστιών της γλοίας δείχνει άλλες ασθένειες που απειλούν την κατάσταση του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Διάγνωση της γλοίας του εγκεφάλου - εστίες της παθολογίας, της θεραπείας και των συνεπειών

Η γλοίωση του εγκεφάλου είναι μια διαδικασία που ενεργοποιείται στον ιστό του εγκεφάλου σε απόκριση σε διάφορες κυτταρικές βλάβες.

Για να γεμίσουν τα κενά στην περιοχή των επηρεασμένων κυττάρων (νευρώνες) στο σώμα, παράγονται νευρογλοιακά κύτταρα που εκτελούν τις λειτουργίες των νευρώνων και προστατεύουν τους υγιείς ιστούς από βλάβες.

Οι νευρώνες είναι στενά αλληλένδετοι με τα γλοιακά στοιχεία, τα οποία αποτελούν την υποστήριξη για όλα τα κύτταρα που συνιστούν τον εγκεφαλικό ιστό και λειτουργούν ως «υποκατάστατα» για νεκρά κύτταρα παλμού.

Λόγω μιας τέτοιας αντικατάστασης, ακόμα και μετά τις μεταφερόμενες μολυσματικές ασθένειες και τραυματισμούς, συνεχίζονται οι μεταβολικές διαδικασίες.

Τα περισσότερα κύτταρα της γλοίας που αντικαθιστούν τους νευρώνες εμφανίζονται, τόσο χειρότερο είναι το νευρικό σύστημα που αρχίζει να λειτουργεί, παρά την "αντικατάσταση" τους δραστηριότητα.

Τύποι γλοίας

Ανάλογα με τη φύση της ανάπτυξης και την περιοχή εντοπισμού, οι εστίες της γλοίας μπορούν να χωριστούν στους ακόλουθους τύπους:

 • οι ανισομορφικές - διαστελλόμενες ρινικές ίνες έχουν μια χαοτική ρύθμιση.
 • ινώδεις - νευρογλοιακές ίνες έχουν πιο έντονες ενδείξεις από τα κυτταρικά συστατικά.
 • διάχυτη - βλάβη σε τεράστια περιοχή όχι μόνο του εγκεφάλου, αλλά και του νωτιαίου μυελού.
 • τα ισόμορφα - γλοιακά κύτταρα έχουν ιδιότητες σχετικά με τη σωστή θέση.
 • αργαλειός - η παθολογική διαδικασία εντοπίζεται στις περιοχές του ινιακού εγκεφάλου.
 • οι περιβοσιακές - νευρογλοιακές ίνες περιβάλλουν τα σκληρωτικά αγγεία.
 • subependymal - ο σχηματισμός των "αντικαταστατών" κυττάρων εμφανίζεται στην υποεπενδυμική περιοχή του εγκεφάλου.

Φοί της γλοίας στον εγκέφαλο

Οι άκρες της γλοίας αντιπροσωπεύουν ένα είδος ουλής, το οποίο τείνει να επεκταθεί στην περιοχή της βλάβης.

Το μέγεθος των εστιών της γλοίας είναι μια συγκεκριμένη τιμή που είναι εύκολο να υπολογιστεί με τη βοήθεια των κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος και των νευρογλοιακών κυττάρων ανά μονάδα. όγκου.

Από αυτό προκύπτει ότι οι ποσοτικοί δείκτες τέτοιων αυξήσεων είναι μια ποσότητα που είναι άμεσα ανάλογη με τον όγκο των επουλωμένων τραυμάτων στην περιοχή των μαλακών ιστών.

Πολλαπλές εστίες γλοίας του εγκεφάλου δεν είναι τίποτα περισσότερο από τις παθολογικές αυξήσεις των κυττάρων γλοίας που αντικαθιστούν τους κατεστραμμένους νευρώνες. Τέτοιες ουλές είναι αποτέλεσμα ασθενειών.

Η γλοίωση του εγκεφάλου δεν είναι μια ανεξάρτητη ασθένεια, αλλά παθολογικές αλλαγές που εμφανίστηκαν στο σώμα λόγω του θανάτου των νευρώνων (κύτταρα που μεταδίδουν παρορμήσεις του νευρικού συστήματος) σε λευκή και γκρίζα ύλη.

Οι εμπειρογνώμονες από το πεδίο της μικροβιολογίας και της επιδημιολογίας μοιράστηκαν το γεγονός ότι όταν προστίθενται ορός αίματος σε ηλικιωμένους ανθρώπους σε γλοιακά κύτταρα, παρατηρείται ταχεία αναπαραγωγή τους.

Αυτό οφείλεται στην επίδραση των διαδικασιών γήρανσης στους νευρώνες, οι οποίοι στη συνέχεια αντικαθίστανται από γλοία, γεγονός που οδηγεί στον σχηματισμό σπογγώδους δομής στον εγκέφαλο.

Αυτές οι αλλαγές προκαλούν προβλήματα ηλικίας όπως η επιδείνωση του συντονισμού των κινήσεων, της μνήμης και της βραδύτητας των αντιδράσεων.

Υπάρχει η παραδοχή ότι η γλοία προκαλεί το θάνατο των νευρώνων, εκπέμποντας μια ουσία που είναι ακόμα αβέβαιη.

Τέτοιες αλλαγές στο σώμα και να οδηγήσει στην εμφάνιση των διαδικασιών γήρανσης. Το γεγονός αυτό δεν αποδεικνύεται επιστημονικά, αλλά έχει αποδειχθεί στο εργαστήριο.

Αιτίες της γλοίας του εγκεφάλου

Η γλοίωση του εγκεφάλου είναι μια ασθένεια, η αιτία της οποίας μπορεί να θεωρηθεί κληρονομική παθολογία του μεταβολισμού του λίπους, οδηγώντας σε βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Υπάρχει ένας παρόμοιος λόγος για την ανάπτυξη της νόσου όχι περισσότερο από το 25% των περιπτώσεων στον αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο κληρονομικότητας.

Η εμφάνιση των εστιών της γλοίας οφείλεται επίσης στις ακόλουθες ασθένειες:

Ο θάνατος των νευρώνων μπορεί επίσης να συμβεί λόγω τραύματος κατά τη γέννηση, όταν το παιδί έχει έλλειψη οξυγόνου για κάποιο χρονικό διάστημα. Στους πρώτους μήνες της ζωής, αυτή η παθολογία δεν επηρεάζει την ανάπτυξη του νεογέννητου.

Συμπτώματα μιας παθολογικής κατάστασης

Η γλοίωση του εγκεφάλου μπορεί να μην παρουσιάζει κλινικές εκδηλώσεις. Οι πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της νόσου περιλαμβάνουν:

 • πιέσεις πίεσης;
 • επίμονη κεφαλαλγία.
 • εκδηλώσεις ασθενειών του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Διαγνωστικά

Τις περισσότερες φορές, μια τέτοια διάγνωση όπως η γλοίωση γίνεται απροσδόκητα, όταν διεξάγεται μια έρευνα για άλλες ενδείξεις.

Προκειμένου να τεθεί ένα τέτοιο συμπέρασμα, πραγματοποιείται απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, η οποία σας επιτρέπει να λάβετε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των εστιών, την περιοχή και τον αριθμό τους.

Η μαγνητική τομογραφία παρέχει αρκετά σαφείς απαντήσεις σχετικά με τη συνταγογράφηση της εμφάνισης των εστιών της γλοίας, η οποία απλουστεύει σημαντικά την αναζήτηση των αιτιών της νόσου. Αλλά για να έχουμε ακριβέστερα αποτελέσματα σχετικά με τα αίτια της παθολογικής διαδικασίας, θα πρέπει να υποβληθεί σε πλήρη εξέταση από νευρολόγο.

Θεραπείες

Η θεραπεία της γλοίας του εγκεφάλου είναι αδύνατη, διότι δεν είναι μια ανεξάρτητη ασθένεια, αλλά είναι συνέπεια της εμφάνισης διαφόρων παθολογικών διεργασιών στο σώμα.

Κατά τη διάγνωση των πυελών της γλοίας, η αποτελεσματικότητα των διορθωτικών μέτρων αποσκοπεί αποκλειστικά στην εξάλειψη των αιτιών εμφάνισής τους, γεγονός που καθιστά δυνατή τη μείωση της πιθανότητας εξάπλωσης των γλοίων σε υγιή εγκεφαλικά κύτταρα.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ακόμη και με την παρουσία κληρονομικής νόσου λιπαρών μεταβολικών διεργασιών στην περιοχή του εγκεφάλου. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η γλοία του εμβρύου μπορεί να καθοριστεί μόνο στις 18-20 εβδομάδες σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας αμνιακού υγρού.

Η παρουσία αυτής της ασθένειας σε ένα αγέννητο παιδί είναι ένας δείκτης για την έκτρωση.

Συνέπειες και επιπλοκές

Μεταξύ των συχνότερων επιδράσεων της εγκεφαλικής γλοίας περιλαμβάνονται:

 • εγκεφαλίτιδα του εγκεφάλου ·
 • διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος στους ιστούς και στα εσωτερικά όργανα.
 • πολλαπλή σκλήρυνση.
 • υπερτασικές κρίσεις.

Πρόληψη

Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη μη φυσιολογικών κυττάρων, συνιστάται να λάβετε τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

 • απόρριψη λιπαρών τροφίμων.
 • παροχή περισσότερων υδατανθράκων.
 • την κατανάλωση τροφών που τροφοδοτούν κύτταρα εγκεφάλου?
 • τη διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής ·
 • τακτική προγραμματισμένη εξέταση από γιατρό.

Η γλοίωση είναι μια αρκετά σοβαρή παθολογία, επομένως συνιστάται να αρχίσει να ασχολείται με την ασθένεια όσο το δυνατόν νωρίτερα, εξαλείφοντας τα αίτια της ανάπτυξής της.

Πρόκειται για προφυλακτικά μέτρα που βοηθούν στην αναστολή της πορείας των παθολογικών κυτταρικών διεργασιών που προκαλούν ανεπανόρθωτη βλάβη σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Τι είναι η γλοίωση του εγκεφάλου και γιατί συμβαίνει αυτό;

Η γλοίωση του εγκεφάλου είναι μια δευτερογενής ασθένεια που συμβαίνει ως αποτέλεσμα ανωμαλιών στο έργο του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η θεραπεία της παθολογίας είναι αδύνατη, διότι ως αποτέλεσμα της ανάπτυξής της, τα νευρικά κύτταρα αντικαθίστανται από βοηθητικά και αυτή η διαδικασία είναι μη αναστρέψιμη. Ωστόσο, η παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή η πρόληψη του σχηματισμού σχηματισμών γλοίας είναι απολύτως εφικτό.

Χαρακτηριστικά της κλινικής εικόνας

Οι νευρώνες είναι τα κύρια κύτταρα του εγκεφάλου (υπεύθυνα για τη σηματοδότηση) και τα νευρογλία είναι βοηθητικά (παρέχουν μεταβολικές διεργασίες).

Εάν οι νευρώνες πεθάνουν ως αποτέλεσμα οξείας ή χρόνιας κυκλοφορικής διαταραχής (δυσκινητική παθολογία), αντικαθίστανται από νευρογλοία, το μέγεθος των οποίων είναι 10-15 φορές μικρότερη. Αυτό σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις μεταβολικές λειτουργίες της πληγείσας περιοχής, αλλά για τον εγκέφαλο, αυτή η περιοχή μετατρέπεται σε μια ουλή (αν και στην πραγματικότητα τα glia εμποδίζουν το σχηματισμό ενός πραγματικού ιστού ουλής).

Με τη γλοίωση, ο αριθμός των δύο τύπων κυττάρων αυξάνεται: ολιγοδενδροκύτταρα (ολιγοδενδρογλοία) ή αστροκύτταρα (αστρογλοία).

Ανεξάρτητα από τα αίτια της βλάβης στον ιστό του εγκεφάλου, η πλήρωση της ζημιωμένης περιοχής με βοηθητικά κύτταρα δεν αποτελεί πρόβλημα. Αυτό σας επιτρέπει να διατηρείτε ένα σταθερό έργο του κεντρικού νευρικού συστήματος, αν και δεν μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως την απουσία νευρώνων.

Τύποι γλοίας

Οι αλλαγές της γλοίας έχουν διάφορες μορφές, ανάλογα με τη θέση της συγκέντρωσης των κυττάρων και τον τύπο των μετασχηματισμών.

Η εκπαίδευση αυξάνεται τυχαία σε διαφορετικά μέρη των ημισφαιρίων και η δομή της είναι κατά κύριο λόγο κυτταρική.

Διαφέρει στα έντονα σημάδια της κυριαρχίας των ινωδών δομών.

Δεν υπάρχουν σαφώς καθορισμένες αλλοιώσεις, οι "ουλές" εμφανίζονται όχι μόνο στον εγκέφαλο, αλλά και στο νωτιαίο μυελό. Ο αριθμός των μικρών εστιών είναι δύσκολο να υπολογιστεί.

Η θέση της αλλαγής ιστού είναι σαφώς οριοθετημένη από την περιοχή της βλάβης. Τις περισσότερες φορές, αυτή η γλοίωση είναι συνέπεια μιας οξείας φλεγμονώδους διαδικασίας.

Το επιφανειακό τμήμα του εγκεφάλου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη μεμβράνη, καταστρέφεται.

Συστάδες δακτύλων γλοίας δακτυλίγουν τα αιμοφόρα αγγεία που υποβάλλονται σε σκλήρυνση. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε συστηματική αγγειίτιδα.

Οι σχηματισμοί γλοίας εντοπίζονται στις εγκεφαλικές κοιλίες. Τις περισσότερες φορές, αυτό παρατηρείται κυστική-glioznye αλλαγές στον εγκέφαλο.

Η πληγείσα περιοχή βρίσκεται κοντά στην κοιλία του εγκεφάλου.

Οι σχηματισμοί βρίσκονται πάνω από την ταρτάρια της παρεγκεφαλίδας (διαδικασία των σκληρών κελυφών). Συνδέεται με τα ανώτερα τμήματα του εγκεφάλου. Αυτή η περιοχή πάσχει συχνά από τραύματα στο κεφάλι ή τραύματα κατά τη γέννηση. Επίσης, συχνότερα παρατηρείται γλοίωση αγγειακής προέλευσης.

Αν η διαδικασία είναι περιορισμένη, τότε ο εντοπισμός της προσδιορίζεται πολύ καθαρά (αριστερός κροταφικός κόμβος ή άνω-δεξιός λοβός). Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασθενείς εντοπίζονται μεμονωμένες υπερηχογραφικές εστίες γλοιώσεως αγγειακής προέλευσης, οι οποίες προκύπτουν ως αποτέλεσμα τραύματος γέννησης ή φυσικής γήρανσης.

Συμπτώματα

Δεδομένου ότι η γλοίωση δεν είναι μια ανεξάρτητη ασθένεια, αλλά εμφανίζεται μόνο ως αποτέλεσμα κάποιας άλλης παθολογίας, δεν έχει συγκεκριμένα συμπτώματα. Ωστόσο, εξακολουθούν να παρατηρούνται ορισμένες εκδηλώσεις:

 • οι πονοκέφαλοι που συμβαίνουν τακτικά και οι οποίοι είναι αδύνατο να σταματήσουν με τα συμβατικά αντισπασμωδικά.
 • μη ειδικές αιχμές της αρτηριακής πίεσης.
 • αίσθημα γενικής αδυναμίας, αυξημένη κόπωση,
 • προβλήματα μνήμης λόγω έλλειψης λειτουργικού νευρικού ιστού.
 • περιόδους ζάλης?
 • εξασθενημένο συντονισμό των κινήσεων (γλοιοειδείς περιοχές, αντικατάσταση των νευρώνων, παρεμπόδιση της μετάδοσης σήματος),
 • σπασμωδικές (επιληπτικές) κρίσεις που προκαλούνται από μεγάλες αλλοιώσεις.

Εάν ο σχηματισμός κυττάρων αντικατάστασης δεν σχετίζεται με νευρολογικές ασθένειες (για παράδειγμα, με σκλήρυνση κατά πλάκας), τότε δεν υπάρχουν καθόλου σημεία παθολογίας. Αυτή η γλοίωση μπορεί να ανιχνευθεί μόνο τυχαία.

Πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τα συμπτώματα που εμφανίζονται με την ήττα διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου. Για παράδειγμα, η βλάβη στον ινιακό λοβό θα προκαλέσει προβλήματα με την όραση, την ομιλία, την ικανότητα να διαβάζει και να εκτελεί σύγχρονες κινήσεις με τα μάτια. Για να σταματήσει να λειτουργεί εντελώς οποιοδήποτε τμήμα του εγκεφάλου, πρέπει να καταστραφούν όλοι οι νευρώνες του.

Στα παιδιά

Στην περίπτωση των βρεφών, η κλινική εικόνα είναι κάπως διαφορετική, καθώς το πρόβλημα είναι έμφυτο. Για παράδειγμα, στη νόσο Tay-Sachs, η παθολογία ανιχνεύεται μέχρι το τέλος του πρώτου μισού της ζωής του παιδιού.

Όλα τα παρατηρούμενα συμπτώματα υποδηλώνουν την ύπαρξη δυσλειτουργιών του ΚΝΣ:

 • επιδείνωση των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων ·
 • απώλεια ακοής και οπτική αντίληψη.
 • έλλειψη βασικών αντανακλαστικών.
 • σπασμωδικές κρίσεις.
 • δυσκολία στην κατάποση.

Η πρόγνωση της ζωής με αυτήν την ασθένεια είναι δυσμενής και είναι άχρηστη η θεραπεία της. Προβλήματα αυτού του τύπου προκαλούνται συνήθως από παθολογίες του μεταβολισμού των λιπιδίων. Μπορούν να ταυτοποιηθούν εκ των προτέρων με τη διεξαγωγή μελέτης αμνιακού υγρού στις 18-20 εβδομάδες κύησης.

Η μόνη σύσταση που δίνουν οι γιατροί σε αυτή την κατάσταση είναι η άμβλωση.

Λόγοι

Μεταξύ των πιο πιθανών αιτιών της γλοίας, μπορείτε να καθορίσετε:

 • τραύμα γέννησης?
 • ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (οδηγεί σε μετα-ισχαιμική μορφή γλοίας).
 • πολλαπλή σκλήρυνση.
 • υπερτασική εγκεφαλοπάθεια;
 • μικροαγγειοπάθεια;
 • επιπτώσεις της επιληψίας.
 • VSD;
 • εγκεφαλική φυματίωση;
 • εγκεφαλίτιδα.
 • κληρονομικές διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων.
 • τραυματικό εγκεφαλικό τραύμα (ΤΒΙ).
 • λοιμώδεις νόσοι, προκαλώντας τον σχηματισμό φλεγμονής.
 • παρασιτικές εισβολές.

Πρόσφατα, οι γιατροί έχουν σημειώσει ιδιαίτερα δύο παράγοντες που έχουν την πιο ενεργή επίδραση στην κατάσταση του εγκεφάλου:

 1. Πίνετε αλκοολούχα ποτά. Σε μέτριες ποσότητες, το αλκοόλ συμβάλλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και διεγείρει τις μεταβολικές διεργασίες στους ιστούς. Ωστόσο, η παραμικρή περίσσεια της ελάχιστης δοσολογίας είναι γεμάτη με μη αναστρέψιμες αλλαγές στην ακεραιότητα των νευρικών συνδέσεων.
 2. Χρήση ναρκωτικών. Αυτό οδηγεί σε ατροφία του εγκεφαλικού ιστού, στη νέκρωση (απομυελίνωση) και στη φλεγμονή των αγγείων. Ακόμη και αν το φάρμακο χρησιμοποιήθηκε για ιατρικούς σκοπούς, το άτομο που το κατανάλωσε εξακολουθεί να κινδυνεύει.

Στην πραγματικότητα, ο γλοιοί μετασχηματισμός του εγκεφάλου είναι αρκετά φυσικός, συμβαίνει στη διαδικασία της γήρανσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στη γήρανση οι άνθρωποι έχουν προβλήματα με το συντονισμό, τη μνήμη και τις λεπτές κινητικές δεξιότητες.

Διαγνωστικά

Αν και είναι αδύνατο να θεραπευθεί η γλοίωση, είναι δυνατόν να σταματήσει η ανάπτυξή της με ακριβή προσδιορισμό και εξάλειψη της αιτίας. Αυτό απαιτεί λεπτομερή διάγνωση.

Η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) με αντίθεση. Αυτή η οργανική μέθοδος επιτρέπει τον αξιόπιστο προσδιορισμό:

 • μέγεθος της βλάβης.
 • τη θέση της πληγείσας περιοχής ·
 • την αιτία της εξέλιξης της παθολογικής διαδικασίας (μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε λεπτομερή νευρολογική εξέταση).

Η μαγνητική τομογραφία στην υποκαρδιακή περιοχή σας επιτρέπει να ανιχνεύσετε τη γλοίωση της λευκής ύλης των μετωπιαίων λοβών του εγκεφάλου, η οποία δεν μπορεί να ανιχνευθεί με άλλες μεθόδους.

Παρόμοιες και ακόμα πιο λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να ληφθούν με υπολογιστική τομογραφία (CT), η οποία καθορίζει τις σκουρόχρωμες περιοχές της κρούστας με χαμηλότερη πυκνότητα. Ως πρόσθετες διαγνωστικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται:

 • EEK (αποκαλύπτει ανωμαλίες στην εργασία των νευρώνων)?
 • αγγειογραφία (ενδοκρανιακή και εξτρακράνια).
 • doppler sonography.

Μπορούν επίσης να συνταγογραφηθούν εργαστηριακές εξετάσεις (αίμα, ούρα κ.λπ.). Όλα αυτά σας επιτρέπουν να έχετε την πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του ασθενούς.

Το μέγεθος του νευρογλυωτικού σχηματισμού μπορεί να υπολογιστεί. Θα είναι ίση με την αναλογία του αριθμού των κυττάρων γλοίας με τον αριθμό των φυσιολογικών νευρώνων του εγκεφάλου ανά μονάδα όγκου ιστού.

Θεραπεία

Η θεραπεία έχει ως κύριο στόχο την εξάλειψη της πρωτοπαθούς νόσου. Δεν υπάρχουν άλλες αποτελεσματικές μέθοδοι επιρροής σε αυτή την κατάσταση.

Για να σταματήσετε ή να επιβραδύνετε την αύξηση στην περιοχή του τροποποιημένου εγκεφαλικού ιστού, είναι απαραίτητο:

 • την εξάλειψη λιπαρών τροφών από τη διατροφή. Ο πολλαπλασιασμός των σχηματισμών γλοίας συνδέεται πάντοτε με τον μειωμένο μεταβολισμό των λιπιδίων, ακόμη και αν η παθολογία είναι μη κληρονομική.
 • να επιμείνετε σε μια πιο υγιεινή διατροφή.
 • μην ξεχνάτε τη σωματική δραστηριότητα (συμβάλλει στη σωστή πορεία των μεταβολικών διεργασιών).

Για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας μπορεί να χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή:

 • Cavinton, Vinpocetine, Zinnasirin (υποστήριξη της διαδικασίας ανταλλαγής αερίων και ροής αίματος στους ιστούς του εγκεφάλου).
 • Θρόμβο, Ασπιρίνη (πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων αίματος και αγγειακής απόφραξης).
 • νοοτροπικά φάρμακα (κάνουν τους νευρώνες πιο ανθεκτικούς στην έλλειψη οξυγόνου και συμβάλλουν στην αυξημένη μικροκυκλοφορία).
 • φάρμακα που μειώνουν τα λιπίδια (αποτρέπουν το σχηματισμό πλακών χοληστερόλης).

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν φάρμακα που ενεργοποιούν μεταβολικές διεργασίες. Αλλά η φαρμακευτική θεραπεία είναι άχρηστη αν δεν έχει εξαλειφθεί η πρωτογενής παθολογία.

Από την άποψη της παραδοσιακής ιατρικής, εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή, υπάρχουν δύο ακόμα θεραπευτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βελτιώσουν σοβαρά την κατάσταση του ασθενούς:

 1. Πρόληψη. Εάν η παθολογική εκπαίδευση μόλις αρχίσει να διαμορφώνεται, αλλάζοντας τον τρόπο ζωής και τη διατροφή, αφήνοντας τις κακές συνήθειες θα επιτρέψει στον οργανισμό να αντιμετωπίσει το ίδιο το πρόβλημα.
 2. Χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική προσέγγιση σπάνια χρησιμοποιείται μόνο εάν υπάρχουν διαταραχές νευρολογικής φύσης (επιληπτικές κρίσεις, επιληπτικές κρίσεις, δυσλειτουργία εσωτερικών οργάνων). Σε αυτή την περίπτωση, πραγματοποιείται η εξάλειψη των όγκων, η απόρριψη υγρού ή η χειρουργική επέμβαση παράκαμψης. Οι πολυεστιακές (πολυεστιακές) μορφές γλοίας δεν υπόκεινται σε χειρουργική θεραπεία. Μετά την έκθεση σε αυτό το είδος υποχρεωτικής συντηρητικής θεραπείας.

Γλοίωση του εγκεφάλου: αιτίες, σημεία, διάγνωση, θεραπεία

Η γλοίωση του εγκεφάλου δεν είναι ξεχωριστή διάγνωση, είναι μια δευτερογενής διαδικασία ακολουθώντας μια άλλη παθολογία, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τον θάνατο των βασικών δομικών μονάδων του νευρικού ιστού (νευρώνες) και την αντικατάσταση της κενής θέσης με γλοιακά στοιχεία.

Μέχρι να εμφανιστούν οι παθολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο, ο αριθμός των γλοίων δεν επηρεάζει τις λειτουργικές ικανότητες των νευρικών κυττάρων, αντίθετα, η νευρογλία φέρει μια ευγενή αποστολή, προστατεύοντάς την από τραυματισμούς και λοιμώξεις, επομένως σε έναν υγιή εγκέφαλο - τόσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Η γλοίωση του εγκεφάλου είναι σαν μια προστατευτική αντίδραση του σώματος να βλάψει το νευρικό σύστημα - αντικαθιστώντας τους νεκρούς νευρώνες, τα νευρογλοιακά κύτταρα που αντιπροσωπεύουν τον ιστό στήριξης του κεντρικού νευρικού συστήματος, προσπαθούν να αναλάβουν τις λειτουργικές ικανότητες των νεκρών δομών και να εξασφαλίσουν μεταβολικές διεργασίες στον εγκεφαλικό ιστό. Είναι αλήθεια ότι τα γλοία δεν απέχουν πολύ από αυτό · επομένως, μια τέτοια αντικατάσταση και ανάπτυξη της εγκεφαλικής γλοίας σε ένα ορισμένο στάδιο περνά στην κατηγορία των παθολογικών καταστάσεων και αρχίζει να δίνει κλινικές εκδηλώσεις.

Τι συμβαίνει στο "νεκροταφείο" των νευρώνων;

Λέγεται ότι τα νευρικά κύτταρα δεν αποκαθίστανται ή αποκαθίστανται, αλλά πολύ αργά, επομένως, πρέπει να προστατεύονται. Τέτοιες δηλώσεις εξακολουθούν να μην έχουν βαθύ νόημα, επειδή οι άνθρωποι, ρίχνοντάς τους στον τόπο και εκτός τόπου, σημαίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό - πρέπει να είσαι λιγότερο νευρικός. Ωστόσο, εάν οι νευρώνες πεθάνουν, τότε άλλα κυτταρικά στοιχεία παίρνουν τη θέση τους, επειδή το κεντρικό νευρικό σύστημα αποτελείται από διαφορετικούς τύπους κυττάρων:

 • Οι νευρώνες, που γνωρίζουμε ως τις βασικές δομικές μονάδες του νευρικού ιστού - παράγουν και μεταδίδουν σήματα.
 • Ependyma - κυτταρικά στοιχεία που αποτελούν την επένδυση των κοιλιών της ΓΜ και του κεντρικού καναλιού του νωτιαίου μυελού.
 • Neuroglia - κύτταρα - βοηθοί και υπερασπιστές, που παρέχουν μεταβολικές διεργασίες και σχηματίζουν ουλώδη ιστό μετά τον θάνατο του νευρώνα.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση του μαζικού θανάτου των νευρώνων; Και εδώ τι γίνεται: προσπαθώντας να πάρει (και να καταλάβει) τα γλοιακά στοιχεία - τα κύτταρα του νευρογλίου, που είναι ο ιστός υποστήριξης του ΚΝΣ, παίρνουν τη θέση των νεκρών νευρικών κυττάρων. Η νευρογλία (ή απλώς η γιάλια) αντιπροσωπεύεται από μια κοινότητα μεμονωμένων κυττάρων - παραγώγων των γλοιοβλαστών: τα εεπιπυοκύτταρα (σε σχέση με αυτά τα κύτταρα, οι απόψεις των ερευνητών αποκλίνουν - όχι όλοι τους συνδέουν με γλοιακά στοιχεία), τα κύτταρα Schwann, τα αστροκύτταρα. Το Glia βρίσκεται μεταξύ των νευρώνων και συνεργάζεται ενεργά μαζί τους, συμβάλλοντας στην επίτευξη του κύριου στόχου - τη δημιουργία και τη μετάδοση πληροφοριών από τον τόπο διέγερσης στους ιστούς του σώματος. Έτσι, τα γλοιακά στοιχεία δεν μπορούν να ονομάζονται περιττά στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αντίθετα, λαμβάνοντας το 40% της συνολικής ουσίας που καταλαμβάνει το κρανίο, δημιουργούν τις βέλτιστες συνθήκες για την καλή λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, είναι πάντα "σε αναμονή" και δεν επιτρέπουν στις βιοχημικές αντιδράσεις να σταματήσουν τον μεταβολισμό. Επιπλέον, το glia αναλαμβάνει τα καθήκοντα των νευρικών κυττάρων σε περίπτωση ακραίων καταστάσεων.

παράδειγμα της εξέλιξης της γλοίας λόγω της ισχαιμίας

Γενικά, η γλοίωση συγκρίνεται με την επούλωση τραυμάτων στο δέρμα, αλλά σε σχέση με τον εγκέφαλο, τα γεγονότα μπορούν να παρουσιαστούν με έναν ελαφρώς διαφορετικό τρόπο. Έτσι, για παράδειγμα: οι νευρώνες πέφτουν μη αναστρέψιμα και στο νεκροταφείο τους (τόπος ανάπτυξης της νεκρωτικής διαδικασίας) έρχονται αν και ζωντανές, αλλά κάπως διαφορετικές κυψέλες, οι οποίες, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούν, δεν μπορούν να παρέχουν όλες τις λειτουργίες των νευρώνων.

Εν τω μεταξύ, κάτι παρόμοιο με μια "ουλή" (ουλή), κορεσμένη με "διαδόχους", αρχικά προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιτελέσει σημαντικά καθήκοντα του νευρικού ιστού:

 1. Υποστηρίζουν μεταβολικές αντιδράσεις στον εγκέφαλο.
 2. Τα κύτταρα Glia, αντί των νευρώνων, μπορούν, λαμβάνουν και μεταδίδουν σήματα.
 3. Τα γλοιακά στοιχεία εμπλέκονται στο σχηματισμό νέων νευρικών ινών και προστατεύουν τους ιστούς που παραμένουν υγιείς.

Όμως, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά τα κύτταρα νευρογλοίας προσπαθούν να γίνουν γεμάτοι νευρώνες, δεν θα πετύχουν, επειδή είναι ακόμα διαφορετικές δομές. Επιπλέον, πολλαπλασιάζοντας και αναπτύσσοντας, οι νέοι "ιδιοκτήτες" ξεκινούν το μηχανισμό για την ανάπτυξη μιας τέτοιας διαδικασίας όπως η γλύωση.

Έτσι, η γλοίωση του εγκεφάλου είναι το αποτέλεσμα του θανάτου των νευρώνων και των διαδικασιών ανάκαμψης που συμβαίνουν μετά τις βλαβερές συνέπειες διαφόρων παραγόντων. Η ουσία της γλοίας είναι η αντικατάσταση νεκρών νευρώνων με άλλα κύτταρα που σχηματίζουν ένα είδος ουλής (μια μη αναστρέψιμη διαδικασία), κορεσμένα με γλοιακά στοιχεία. Νέα κύτταρα που αντικαθιστούν τους νευρώνες απομονώνουν τις εστίες της γλοίας και προστατεύουν έτσι τους ιστούς που παραμένουν υγιείς.

Προκαλεί ζημιά σε λεπτό ύφασμα

Τα αίτια του θανάτου των νευρικών ιστών, τα οποία προκάλεσαν την υπερβολική αναπαραγωγή των νευρογλοιακών κυττάρων και το σχηματισμό των ουλών, μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά:

 • Κληρονομική ασθένεια (περιλαμβάνει την ασθένεια Tay-Sachs - ασθένεια λυσοσωμικής αποθήκευσης με αυτοσωματική υπολειπόμενη κατάσταση κληρονομικότητας, η οποία συμβαίνει με το μαζικό θάνατο των νευρώνων, που εκδηλώνεται σε ημι-ηλικιωμένα παιδιά και τελειώνει τη ζωή τους πριν από την ηλικία των 5 ετών).
 • Σκλήρυνση των σπονδύλων (μια σπάνια γενετικά καθορισμένη παθολογία, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η πολλαπλή βλάβη οργάνων και συστημάτων με την ανάπτυξη καλοήθων νεοπλασμάτων).
 • Πολλαπλή σκλήρυνση (ο σχηματισμός εστιών απομυελίνωσης εξαιτίας της καταστροφής μυελίνης σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού).
 • HNMK - μια χρόνια παραβίαση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας και οι συνέπειες της οξείας, εγκεφαλικής - εγκεφαλικής (εγκεφαλικό έμφρακτο, αιμορραγία), οι οποίες θεωρούνται οι κύριες αιτίες της ανάπτυξης της γλοίας της αγγειακής γένεσης.
 • Τραυματικοί τραυματισμοί εγκεφάλου και οι συνέπειές τους.
 • Πρήξιμο του εγκεφάλου.
 • Επιληψία;
 • Τραύμα γέννησης (στα νεογνά).
 • Αρτηριακή υπέρταση και εγκεφαλοπάθεια που προκαλείται από επίμονη αύξηση της αρτηριακής πίεσης.
 • Υποξαιμία (μείωση της συγκέντρωσης οξυγόνου στο σώμα) + υπερκαπνία (αύξηση του επιπέδου του διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα), οι οποίες μαζί δημιουργούν μια κατάσταση όπως η υποξία (πρήξιμο των ιστών από οξυγόνο).
 • Χαμηλό σάκχαρο στο αίμα (υπογλυκαιμικό θάνατο των νευρώνων ως αποτέλεσμα της απαράδεκτης μείωσης της πηγής ενέργειας - τριφωσφορική αδενοσίνη ή ΑΤΡ, η οποία σχηματίζεται κατά την οξείδωση ορισμένων οργανικών ενώσεων και, κατά πρώτο λόγο, γλυκόζη).
 • Μολυσματικές και φλεγμονώδεις ασθένειες (νευροενέργειες), για παράδειγμα - εγκεφαλίτιδα.
 • Χειρουργικές επεμβάσεις λόγω της παθολογίας του κρανιοσφαιρικού συστήματος.
 • Η υπερβολική κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζωικών λιπών (πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι τα λιπαρά τρόφιμα οδηγούν στο θάνατο των νευρώνων).

Λαμβάνοντας υπόψη τον αιτιολογικό παράγοντα, θα πρέπει να προστεθούν αυτές οι σημαντικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της γλοίας της αγγειακής προέλευσης, όπως το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Τα ποτά που περιέχουν αλκοόλ, τα οποία τόσο οι γιατροί όσο και οι ερασιτέχνες ισχυρίζονται, εντός λογικών ορίων συμβάλλουν στην επέκταση των αιμοφόρων αγγείων, τη βελτίωση της εγκεφαλικής ροής του αίματος, την αραίωση του αίματος και την ομαλοποίηση των μεταβολικών διεργασιών στον εγκέφαλο (βασικά αυτά τα πλεονεκτήματα σχετίζονται με κονιάκ ή καλό κόκκινο κρασί) νευρώνες και να καταστρέψει τον νευρικό ιστό. Η χρήση ναρκωτικών ουσιών (ακόμη και για ιατρικούς σκοπούς) οδηγεί σε ατροφικές αλλαγές και στην ανάπτυξη φλεγμονωδών και νεκρωτικών διεργασιών, οι οποίες τελικά οδηγούν σε αγγειακή γλοίωση του εγκεφάλου.

Περιοχές σημαδιών και τύποι γλοίας

Αντί για τη νεκρωτική διαδικασία που κατέστρεψε αμετάκλητα τις νευρικές ίνες, απελευθερώνονται οι περιοχές για την αναπαραγωγή των νευρογλοιακών κυττάρων, οι οποίες σχηματίζουν εστίες γλοίας.

διάφορες μορφές γλοίας σε εικόνες MRI

Ανάλογα με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τη φύση και τη διανομή, διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι γλοίας του εγκεφάλου:

 1. Μορφή ινών - η βλάβη έχει τη μορφή ινών.
 2. Υποεπενδυμική παραλλαγή - εμφανίζονται μεμονωμένα νησίδια στην εσωτερική επένδυση των κοιλιών.
 3. Περιφερική γλοίωση - διακρίνεται από μια σαφή εντοπισμό (περιοχή υποσκληρών).
 4. Ένα ανισόμορφο είδος μπορεί να εκπροσωπείται ως ένα είδος αντιστάθμισης στην περιθωριακή γλοίωση - εδώ, τα νησιά ανάπτυξης βρίσκονται τυχαία (τυχαία)
 5. Ισομορφική γλοίωση - οι ίνες κατανέμονται σχετικά ομοιόμορφα (στη σωστή σειρά).
 6. Ο περιαγγειακός τύπος είναι ο πιο κοινός τύπος πολλαπλασιασμού της γλοίας. Στην περίπτωση αυτή, ο πολλαπλασιασμός των γλοιακών στοιχείων συμβαίνει κατά μήκος των αγγείων (αγγειακή γλοίωση) που επηρεάζονται από την αθηροσκληρωτική διαδικασία. Αυτό το είδος έχει τη δική του ειδική παραλλαγή - υπερηχογραφική γλοίωση.
 7. Εστιακή βλάβη - περιορισμένες περιοχές (εστίες γλοίας), που προκύπτουν, κατά κανόνα, ως αποτέλεσμα μολυσματικών και φλεγμονωδών διεργασιών.
 8. Περιφερική γλοίωση - περιοχές που καταλαμβάνονται από γλοιακά στοιχεία που βρίσκονται στην επιφάνεια του εγκεφάλου.
 9. Διάχυτη μορφή - εκδηλώνεται με πολλαπλή γλοίωση των ιστών του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Τα νησιά παθολογικού πολλαπλασιασμού των γλοιακών στοιχείων, τα οποία σχηματίστηκαν στο σημείο του θανάτου των νευρώνων, μπορούν να απομονωθούν, λίγα (όταν δεν υπάρχουν περισσότερες από 3 εστίες) ή να εξαπλωθούν ως πολλαπλές εγκεφαλικές βλάβες του νευρικού συστήματος. Για παράδειγμα, οι μόνες εστίες της γλοίας μπορούν να καταχωρηθούν μετά το τραύμα της γέννας ή ως φυσική διαδικασία χαρακτηριστική μιας συγκεκριμένης ηλικίας (γήρας). Αυτές οι περιοχές μπορεί να παραμείνουν ενιαίες, επομένως, στις περισσότερες περιπτώσεις αόρατες χωρίς τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού.

Βλάβη των αγγείων και ανάπτυξη νευρογλοίας

Πολυάριθμοι σχηματισμοί εμφανίζονται συχνά λόγω της διαταραχής της εγκεφαλικής κυκλοφορίας: οξεία (ισχαιμική και αιμορραγική) ή χρόνια (αγγειακή πίεση, αθηροσκλήρωση, ατροφικές μεταβολές στον νευρικό ιστό). Εδώ μπορούμε να πούμε ότι σχηματίζεται γλοίωση αγγειακής προέλευσης, η οποία αυξάνει τη σοβαρότητα και το χρώμα της υπάρχουσας κλινικής εικόνας (διαταραχή προσοχής, ζάλη, κεφαλαλγία, σταγόνες της αρτηριακής πίεσης κλπ.). Δηλαδή, η έννοια της «γλοίας της αγγειακής γένεσης» υποδηλώνει έναν συγκεκριμένο ένοχο παθολογικών αναπτύξεων - εγκεφαλικού επεισοδίου (stroke) ή HNMK, οι οποίες όμως έχουν και τους δικούς τους λόγους για την ανάπτυξη.

Η γλοίωση της αγγειακής γένεσης περιλαμβάνει μια ειδική μορφή περιαγγειακής ανάπτυξης της νευρογλοίας γύρω από τα αιμοφόρα αγγεία που επηρεάζονται από την αθηροσκλήρωση - υπερηχητική γλοίωση. Αυτή η μορφή χαρακτηρίζεται από τη θέση των οικόπεδων της βλάβης κάτω από τη σκηνή της παρεγκεφαλίδας - μια διαδικασία της σκληρής μήτρας που περνά μεταξύ του ινιακού λοβού και της ίδιας της παρεγκεφαλίδας. Αυτός ο εντοπισμός και το περιβάλλον (ασυμπίεστοι χώροι γεμάτοι εγκεφαλονωτιαίο υγρό) καθιστούν τον ινιακό λοβό ευάλωτο όχι μόνο για ΤΒΙ και τραυματισμούς γέννησης, αλλά και για τον σχηματισμό αγγειακής γλοίας.

Συμπτώματα και αποτελέσματα

Οι μεμονωμένες εστίες της γλοίας μπορεί να μην παρουσιάζουν σημάδια της νόσου και μπορεί να ανιχνευθούν ως τυχαία ευρήματα κατά τη διάρκεια της εξέτασης (μαγνητική τομογραφία, αγγειογραφία). Ωστόσο, καθώς αναπτύσσεται η διαδικασία (αναπαραγωγή γλοιακών στοιχείων, σχηματισμός νέων νησίδων και ατροφικές μεταβολές στον εγκεφαλικό ιστό), η κλινική εικόνα της παθολογίας ξετυλίγεται.

Οι ακόλουθες ενδείξεις κακής υγείας πρέπει να επισύρουν την προσοχή στον εαυτό τους:

 • Έντονοι πονοκέφαλοι που είναι μόνιμοι και δεν ελέγχονται επαρκώς από αντισπασμωδικά.
 • Άλματα και σταγόνες της αρτηριακής πίεσης.
 • Μόνιμη ζάλη, μειωμένη απόδοση.
 • Η εμφάνιση προβλημάτων με την ακοή και την όραση.
 • Μειωμένη μνήμη και προσοχή.
 • Διαταραχή των λειτουργιών του κινητήρα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συμπτώματα συχνά εξαρτώνται από το μέρος του εγκεφάλου όπου η γλοίωση έχει διευθετηθεί:

 1. Όταν η υπερβολική γλοίωση είναι τα πιο έντονα σημάδια των οπτικών διαταραχών (απώλεια οπτικών πεδίων, αδυναμία αναγνώρισης αντικειμένων, παραμόρφωση του μεγέθους τους και περιγράμματα αντικειμένων, οπτικές ψευδαισθήσεις κ.λπ.).
 2. Οι συχνές και πολύ σοβαρές κεφαλαλγίες είναι χαρακτηριστικές της γλοίας της μετατραυματικής βλάβης των κροταφικών λοβών, καθώς και της γλοίας της αγγειακής προέλευσης, η οποία, επιπλέον αυτών των συμπτωμάτων, προκαλεί απρόβλεπτες πτώσεις της αρτηριακής πίεσης.
 3. Μία αύξηση της σπασμωδικής δραστηριότητας του εγκεφάλου και της επιπρίωσης παρατηρείται με γλοίωση της λευκής ύλης του εγκεφάλου. Η ζάλη και οι σπασμοί είναι συχνά αποτέλεσμα τραυματισμών στο κεφάλι και χειρουργείων.
 4. Η αντικατάσταση ιστών γλυκόζης των μετωπικών λοβών παρατηρείται συχνά ως μια αλλαγή που σχετίζεται με την ηλικία, όπως εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της γήρανσης του σώματος. Σε αυτή την περίπτωση, η γλοίωση του εγκεφάλου μπορεί να αποδοθεί στην πρωτογενή παθολογία, εάν δεν υπήρχαν άλλες ασθένειες που να μπορούν να προκαλέσουν την αναπαραγωγή γλοιοκυττάρων. Είναι η αναπαραγωγή των δομικών μονάδων του νευρογλίου στη θέση των νευρώνων που εξυπηρετούσαν το χρόνο τους, που εξηγεί τη μειωμένη μνήμη, την ανακρίβεια των κινήσεων, την επιβράδυνση όλων των αντιδράσεων στους ηλικιωμένους.

Εν τω μεταξύ, παρατηρώντας ύποπτα σημάδια, δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι η διαδικασία που έχει αρχίσει θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και δεν θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς θεραπεία. Για παράδειγμα, μια φαινομενικά αβλαβής κατάσταση που χαρακτηρίζει τη γλοίωση της αγγειακής γένεσης μπορεί να περιπλέκεται από άλλα προβλήματα: τα βάσανα των οργάνων και των ιστών, λόγω της διαταραχής της κυκλοφορίας του αίματος, της ανεπανόρθωτης απώλειας του λόγου, της παράλυσης, των διανοουμένων ψυχικών διαταραχών και της άνοιας. Και, το χειρότερο από όλα, ο θάνατος είναι επίσης πιθανός με γλοίωση (αν και αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο σε περιπτώσεις όπου η ασθένεια δεν είναι γενετικής προέλευσης).

Πριν προχωρήσετε στη θεραπεία

Πριν από τη διεξαγωγή της θεραπείας της γλοίας, είναι απαραίτητο να διενεργηθεί μια περιεκτική εξέταση του ασθενούς, και κατ 'αρχάς - του εγκεφάλου του. Για το σκοπό αυτό, η διάγνωση γίνεται με εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας, ο οποίος περιλαμβάνει: μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, αγγειογραφία. Η απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό είναι η καλύτερη επιλογή, δεν χρειάζονται πρόσθετες διαγνωστικές μεθόδους, καθώς είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εστειών της γλοίας, το μέγεθος, τη θέση, την έκταση της βλάβης και την κατάσταση των κοντινών δομών.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της μελέτης, μπορεί να εντοπιστεί μία σημαντική λεπτομέρεια - η αιτία των παθολογικών αλλαγών, η οποία δίνει μεγάλη ελπίδα για την παύση της εξέλιξης. Παρά το γεγονός ότι οι μη αναστρέψιμες μεταβολές που συμβαίνουν μετά το θάνατο των νευρώνων και την αντικατάστασή τους από τα νευρογλοιακά κύτταρα, δεν αφήνουν πλέον την ευκαιρία να θεραπεύσουν πλήρως αυτή την παθολογία, αρνούνται οποιαδήποτε μέτρα επιρροής και παραιτούνται από τα χέρια τους είναι απαράδεκτο. Εάν η θεραπεία άρχισε να εξαλείφει τη ρίζα (η υποκείμενη νόσο) είναι επαρκώς αποτελεσματική, τότε η περαιτέρω ανάπτυξη της αντικατάστασης της γλοίας πιθανόν να σταματήσει.

Δημιουργήστε εμπόδια στην εξέλιξη

Ο στόχος της θεραπείας είναι να δημιουργηθούν εμπόδια για την εξέλιξη και αυτό είναι: η διατήρηση των υπόλοιπων νευρώνων, η εξασφάλιση της φυσιολογικής διατροφής του εγκεφαλικού ιστού, η εξάλειψη της υποξίας και η διατήρηση των μεταβολικών διεργασιών σε φυσιολογικό επίπεδο.

Η θεραπεία της εγκεφαλικής γλοίας είναι περίπλοκη, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων ομάδων φαρμάκων:

 • Φάρμακα που ενεργοποιούν τον μεταβολισμό στα εγκεφαλικά κύτταρα που συμβάλλουν στη βελτίωση της διατροφής του ιστού (Actovegin, Vinpocetine, Cavinton, Cinnarizine).
 • Φάρμακα που αναστέλλουν τη συσσώρευση αιμοπεταλίων (θρομβωτική ACC, άλλα φάρμακα που περιέχουν ασπιρίνη) και ενισχύουν τα τοιχώματα των αρτηριακών αγγείων (ασκορτίνη, σύμπλεγμα βιταμινών).
 • Νοοτροπικά που αυξάνουν την αντίσταση του κεντρικού νευρικού συστήματος στις επιπτώσεις των ανεπιθύμητων παραγόντων (piracetam, fezam, nootropil).
 • Φάρμακα μείωσης λιπιδίων (στατίνες, φιμπράτες) που εμποδίζουν την πρόοδο της αθηροσκληρωτικής διαδικασίας (ατορβαστατίνη, ροσουβαστατίνη, φαινοφιβράτη) ·
 • Αναλγητικά, ανακουφίζοντας τις επιθέσεις κεφαλαλγίας.

Όσον αφορά τη ριζική (νευροχειρουργική) επέμβαση, χρησιμοποιείται πολύ σπάνια. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου μια μεγάλη εστίαση της γλοίας σχηματίζει αυξημένη σπαστική ετοιμότητα του εγκεφάλου (ορισμένες μορφές επιληψίας). Πολλαπλές περιοχές πολλαπλασιασμού της γλοίας δεν υπόκεινται ούτε στα εξειδικευμένα χέρια του χειρούργου ούτε στις προηγμένες τεχνολογίες, οπότε ο ασθενής μέχρι το τέλος των ημερών του μπορεί μόνο να ελπίζει για συντηρητική θεραπεία.

Λίγα λόγια για την πρόληψη της γλοίας

Οι άνθρωποι που έχουν ακούσει κάτι για τη γλοίωση του εγκεφάλου και φοβούνται την ανάπτυξή τους από μόνα τους, θα ήθελα να σας συμβουλεύσω να κάνετε πρόληψη αυτής της παθολογίας. Για παράδειγμα, να θεραπεύονται έγκαιρα λοιμώξεις από ιική και βακτηριακή φύση, χωρίς καθυστέρηση της νόσου και αποτροπή της μετακίνησης στον εγκέφαλο. Επιπλέον, όλοι γνωρίζουμε τι βλάπτει το σώμα μας φέρνει την αθηροσκληρωτική διαδικασία και ποια είναι η θέση μεταξύ άλλων ασθενειών που χρειάζεται. Έτσι η αθηροσκλήρωση παίρνει το πιο ενεργό μέρος στην ανάπτυξη της αντικατάστασης γλοίων των νευρώνων, σχηματίζοντας γλοίωση της αγγειακής γένεσης.

Επομένως, όλοι οι παράγοντες που οδηγούν σε αλλαγές στα αγγειακά τοιχώματα, η εναπόθεση των αθηροσκληρωτικών πλακών, πρέπει να ωθούνται και να ξεχαστούν μόνιμα. Αυτή είναι μια απόρριψη κακών συνηθειών (αλκοόλ, ναρκωτικά, κάπνισμα), δίαιτα που αποκλείει ή τουλάχιστον περιορίζει δραματικά την κατανάλωση ζωικών λιπών, τη φυσική αγωγή, την υπαίθρια αναψυχή, τον καλό ύπνο, την αυξημένη προστασία του ανοσοποιητικού και... τη φιλοσοφική στάση σε καταστάσεις άγχους.